Del IV. Netværk og operativsystemer

Indholdsfortegnelse
30. Intro, Operativsystem, Netværk
Pensum
Operativsystemet
Open Systems Interconnection, OSI, Intro
TCP/IP, Internettets fundament, Intro
Øvelser
31. Netværk - Applikationslaget
Pensum
Modelløsninger, forrige lektions øvelser
TCP/IP - Applikationslaget
Øvelser
32. Netværk - Transport- og netværkslag
Pensum
Modelløsninger, forrige lektions øvelser
TCP/IP - Transportlaget
TCP/IP - Netværkslaget
Øvelser
33. Netværk - Datalinklaget, Lokalnet
References
Modelløsninger, forrige lektions øvelser
TCP/IP - DataLinklaget - Lokalnet
Øvelser og Obligatorisk opgave
34. Operativsystemer - Arkitektur, Koordinering, Samtidighed
Pensum
Pensum
Modelløsninger, forrige lektions øvelser
Operativsystemets arkitektur
Operativsystemets nøglebegreber
Operativsystemet, samtidighed
Øvelser
35. Operativsystemer - Sikkerhed
Pensum
Operativsystemet, sikkerhed
Operativsystemet, datasikkerhed
Sikkerhed og datakommunikation
Tråde
Øvelser
36. Netværk og Operativsystemer - Afrunding
Opgave 4.2. Kursets obligatoriske projektopgave
Om Eksamen: Form
Om Eksamen: Rækkefølge
Om Kurset: Spørgsmål
Om Kurset: Evaluering