Del III. Grundlæggende database

Indholdsfortegnelse
23. Introduktion til databaser og semantisk datamodellering med ER
Dagens pensum
Software
Introduktion til Database Terminologi
Entity Relationship Modellering
Opgaver
24. ER Modellering - fortsat
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
Entity Relationship Modellering
Opgaver
25. Den Relationelle Model, SQL Schema
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
Den relationelle Model
Normalisering
1NF - 1. Normalform
2NF - 2. Normalform
3NF - 3. Normalform
BCNF - Boyce-Codd Normalform
SQL Intro
SQL Schema og datatyper
Opgaver
26. Mapping - ER2RM, SQL Data Crud
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
ER2RM - Mapping - Transformation
SQL Data, Insert
Obligatorisk Opgave - Typehuse
27. SQL Data, cRUD
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
SQL Data, Select
SQL Update og Delete
Øvelser SQL Data
28. SQL Data komplekse læsninger
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
Mere komplekse selects
Øvelser SQL Data X
29. SQL fra højniveauprogrammering
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
Eksamensrækkefølge
Eksamen, hvad sker der?
SQL gennem Java
SQL fra PHP