Forord

Dette materiale er udarbejdet til brug for Akademiuddannelsens speciale i Informationsteknologi, som det udbydes på danske erhvervsakademier.

Relevant litteratur vil blive refereret i de respektive dele af materialet.

Ingen undervisning i it kan gennemføres uden relevant programmel. De nødvendige toolchains, programmel, vil ligesom litteraturen blive introduceret i de respektive dele af materialet.