Akademiuddannelsens it-speciale

Niels Müller Larsen

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

2020-09-25


Indholdsfortegnelse
Forord
Kalender, efterår 2017
Netværk og Operativsystemer
I. Grundlæggende programmering med Java
1. Programmering i Java, Introduktion
2. Programmering i Java. Kontrolstrukturer I
3. Programmering i Java. Kontrolstrukturer II
4. Programmering i Java. Kontrolstrukturer og Arrays
5. Programmering i Java. Objektorientering. Klasser I
6. Programmering i Java. Objektorientering II
7. Programmering i Java. Objektorientering III. Nedarvning.
8. Programmering i Java. Filhåndtering. Programmeringsøvelser
9. Programmering i Java. Mere om Collections
10. Programmering i Java. Objektorienteret Design. Datoer. Projekt udlevering.
11. Programmering i Java. Programfejl. GUI eks. Projekt.
12. Programmering i Java. Arrays i n dimensioner. Projekt
13. Programmering i Java. Tråde. Projekt
14. Programmering i Java. Just One More Thing. Projekt aflevering
15. Afrunding, spørgetime
II. Grundlæggende programmering med Python
16. Programmering i Python, 1
17. Programmering i Python, 2
18. Programmering i Python, 3
19. Programmering i Python, 4
20. Programmering i Python, 5
21. Programmering i Python, 6
22. Programmering i Python, 7
III. Grundlæggende database
23. Introduktion til databaser og semantisk datamodellering med ER
24. ER Modellering - fortsat
25. Den Relationelle Model, SQL Schema
26. Mapping - ER2RM, SQL Data Crud
27. SQL Data, cRUD
28. SQL Data komplekse læsninger
29. SQL fra højniveauprogrammering
IV. Netværk og operativsystemer
30. Intro, Operativsystem, Netværk
31. Netværk - Applikationslaget
32. Netværk - Transport- og netværkslag
33. Netværk - Datalinklaget, Lokalnet
34. Operativsystemer - Arkitektur, Koordinering, Samtidighed
35. Operativsystemer - Sikkerhed
36. Netværk og Operativsystemer - Afrunding
A. Postinstallation af RDBMS
MySQL
B. Modelløsninger til opgaver
Modelløsninger til øvelser fra grundlæggende programmering med Java
Modelløsninger til øvelser fra grundlæggende programmering med Python
Modelløsninger til øvelser fra grundlæggende database
Modelløsninger til øvelser fra Netværk og Operativsystemer
Bibliografi