Kapitel 36. Netværk og Operativsystemer - Afrunding

Indholdsfortegnelse
Opgave 4.2. Kursets obligatoriske projektopgave
Opgaveformalia
Om Eksamen: Form
Om Eksamen: Rækkefølge
Om Kurset: Spørgsmål
Om Kurset: Evaluering

Her gentages oplægget til kursets obligatoriske opgave incl kursets samlede pensum:

Opgave 4.2. Kursets obligatoriske projektopgave

Med henblik på løsning af opgaven og den senere eksamen kommer her det samlede pensum for kurset:

 1. J. Glenn Brookshear [Bro12]. Computer Science, an overview, edition 11. Addison Wesley, 2012. Chapter 0, 1.1-1.4 og 3
 2. Allen B. Downey [Dow08]. The Little Book of Semaphores. Green Tea Press, 2008. Chapter 1-3.
 3. Niels Müller Larsen [nml02]. IT kommunikation. Dafolo, 2002. Kapitlerne: Standarder og terminologi, Applikationslaget, Sikkerhed og Datakommunikation, Distribuerede systemer - client/server, Transportlaget, Netværkslaget, Lokalnet.
 4. Niels Müller Larsen [nml99]. Nærværende kursusmateriale. Del IV, kapitel 30-36.

Delopgaverne

4.2.1
Internettet og dets protokolstak indeholder en række forskellige adresseringmåder. Der ønskes en gennemgang af dem og over sammenhængen mellem dem.
4.2.2

Giv en detaljeret redegørelse for DNS. Herunder ønskes bl. a.

 1. Diskussion af domænenavne og regler herfor.
 2. Beskrivelse processen ved et navneopslag.
 3. Dokumentation af denne proces med relevante værktøjer.
4.2.3

I en lufthavn skal en masse flyvemaskiner starte om morgenen (der er ingen, der skal lande i samme tidsrum). Flyvemaskinerne holder ved en lufthavnsbygning og skal først køre til en venteplads ved startbanen. Derefter skal de køre ud på startbanen og starte. Der kan højst være 3 flyvemaskiner på ventepladsen, og der må højst være 1 flyvemaskine på startbanen.

Lufthavnen skal styres med semafor-variable.

 1. Giv først en redegørelse for, hvad semaforer er, og hvordan de virker. Besvar derefter:
 2. Hvor mange semafor-variable er nødvendige, til at løse lufthavnsproblemet, og hvilke startværdier skal den/de have?
 3. Vis, hvordan den enkelte flyvemaskine skal anvende den/de valgte semafor-variable. Der ønskes en detaljeret pseudokode, som en programmør kunne kode efter.
 4. Kod derefter en flertrådet løsning, der illustrerer problemstillingen.

Opgaveformalia

Hvad afleveres? I skal udarbejde en kort rapport, 8-10 sider med besvarelse og diskussion af jeres løsning, jf nedenfor.

Rapport og evt bilag samles til én pdf-fil. Bilagene tæller ikke med i de 8-10 sider.

Pdf-filen sendes til neinalways@gmail.com med koden netos obligatorisk opgave i emnelinjen.

Deadline: 2017-11-07 kl. 12:00.