Kapitel 33. Netværk - Datalinklaget, Lokalnet

Indholdsfortegnelse
References
Modelløsninger, forrige lektions øvelser
TCP/IP - DataLinklaget - Lokalnet
Generelt
Ethernet
Karakteristik
CSMA/CD
Software
Sammenkobling af netværk
Øvelser og Obligatorisk opgave
Aflevering af opgaver
Øvelse 4.0
Øvelse 4.1
Opgave 4.2. Kursets obligatoriske projektopgave

References

Kapitlerne: Lokalnet