Kapitel 26. Mapping - ER2RM, SQL Data Crud

Indholdsfortegnelse
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
ER2RM - Mapping - Transformation
En algoritme i ni trin
Trin 1: Behandling af alle ordinære entiteter
Trin 2: Behandling af alle svage entiteter
Trin 3: Binære 1:1-relationer
Trin 4: Binære 1:N-relationer
Trin 5: Binære N:M-relationer
Trin 6: Flerværdiattributter
Trin 7: N-ære relationer
Trin 8: Specialiseringer/Generaliseringer
Trin 9: Aggregeringer
SQL Data, Insert
Obligatorisk Opgave - Typehuse
Opgaveformalia
Opgaveformulering

Pensum

Niels Müller Larsen. '42' Spørgsmålet om Datamodeller, Databaser og alting Kapitel 6.