Kapitel 25. Den Relationelle Model, SQL Schema

Indholdsfortegnelse
Pensum
Løsningsmodeller Forrige Lektions Opgaver
Den relationelle Model
Introduktion
Struktur
Regler
Operationer
Relationel algebra
Normalisering
Designteori
Funktionel afhængighed
1NF - 1. Normalform
Et problematisk eksempel
Løsningen - Pacos Princip
2NF - 2. Normalform
En definition
Det problematiske eksempel
3NF - 3. Normalform
En definition
Det problematiske eksempel
BCNF - Boyce-Codd Normalform
En definition
Et illustrativt eksempel
Paco's princip anvendt på den problematiske relation
SQL Intro
SQL - Structured Query Language
Fokusområder fra standarden
SQL Schema og datatyper
Datatyper
Create table
Grant og revoke
Opgaver
Aflevering af opgaver
Databaser - Opgave 3.0
Databaser - Opgave 3.1
Databaser - Opgave 3.2
Databaser - Opgave 3.3
Databaser - Opgave 3.4

Pensum

Niels Müller Larsen. '42' Spørgsmålet om Datamodeller, Databaser og alting Kapitel 4 - 5.