Opgaver

Aflevering af opgaver

Send en mail til neinalways@gmail.com med:

 • Ordet 'grdatab' i emnelinjen
 • EN vedlagt arkivfil i rar, jar, 7z, zip, eller tgz format.
 • Alle relevante filer skal være i arkivfilen.
 • Arkivfilen skal have lektionsnummer i filnavnet. Fx opgaverlektion3.jar. INGEN MELLEMRUM i filnavne, tak!

Databaser - Opgave 1.0

Besvar med udgangsunkt i Figur 23.1 følgende spørgsmål:

 1. Hvor mange sider (page) kan indsættes for hvert site? Hvordan begrundes dette?
 2. Hvad sker der, hvis en ekstra side indsættes tilhørende et givet site (root)? Hvorfor?
 3. Links af type 'A' udgør hovedmenuen for et sites sider. Hvad sker der, hvis en side (page) indsættes, uden et link fra hovedmenuen? Begrund svaret?
 4. Kan hovedmenuen linke til en side, der endnu ikke er oprettet? Begrundelse?
 5. Kan et billede (image) refereres samtidigt fra flere sider? Hvorfor det?
 6. Kan man lave en liste over sider (page) tilhørende et bestemt site (root)? Hvad er grunden til det?
 7. Er det muligt at skrive et sites (root) overskrift på alle sider (page) tilhørende dette site? Hvis ja, hvordan?

Databaser - Opgave 1.1

En skole ønsker et it system, der blandt andet har klasser, som noget af interesse. Administrationen har behov for at kunne udskrive klasselister. Disse skal vise navne, adresser, emailadresser, etc. De skal også vise hvilke lærere, der underviser i de forskellige fag i en klasse. De studerende vil gerne kunne se, hvilken lærer, de har i et givet fag. Lav en ER-model, der kan opfylde disse krav, og diskuter den.

Databaser - Opgave 1.2

En organisation har nolge afdelinger med medarbejdere. Medarbejderne har uddannelser, forhåbentlig relevante for deres arbejde. Skab en ER model, der indeholder information nok til at kunne svare på fx:

 • Kan jeg få en liste over navne og uddannelser for mine medarbejdere? Dette spørgsmål kunne komme fra afdelingslederen.
 • Hvilke uddannelser har medarbejdere med titlen "Adjunkt?"

Overvej om opgaven kunne løses på mere end én måde.

Databaser - Opgave 1.3

En salgsafdeling har en række repræsentanter og en række kunder, der betjenes af disse repræsentanter. En kunde kan højst betjenes af én repræsentant. Lav en ER model, der afspejler dette og diskuter den.

Overvej om opgaven kunne løses på mere end én måde.

Databaser - Opgave 1.4

En afdeling i en organisation har nogle medarbejdere ansat. Disse medarbejdere bestyrer forretninger til udlejning. Det er endvidere sådan, at ikke alle medarbejdere bestyrer forretningsudlejning, og nogle af forretningerne er ikke bestyret af en medarbejder. Lav en ER model, der afspejler dette og diskuter den.

Overvej om opgaven kunne løses på mere end én måde.

Databaser - Opgave 1.5

Det lokale folkeregister ønsker at kunne informere sig om, hvilke ægteskaber blev indgået i et givet år, og mellem hvem. Listen skal vise parterne med cprnr., navn og adresse. Lav en ER-model, der kan opfylde disse krav, og diskuter den.