Entity Relationship Modellering

ER mellem venner

Entity Relationship Modelling, i daglig tale ER-modellen, bruges til det vi kalder begrebsmæssig datamodelleering. Den række lange ord dækker over et ønske og behov for at forklare hvilke data et system, eller systemudviklingsønske, omfatter. Vi skal forstå hvad skal indgå, og vhordan de indbyrdes sammenhænge er. Samtidig er vi interesserede i, at der overordnet set er er styr på det. Dette betyder igen, at vi ved hvor vores data er, hvad de betyder for os, hvad de betyder for hinanden, og at vi ikke er i tvivl om, at det vi ser er sandheden, so help me god!.

Entitetsklasser og entiteter

Entiteter er specifikke ting, fysiske eller begrebsmæssige, der indgår i et kommende system, og som vi derfor må fastholde noget viden om. Relationer er associationer mellem entiteter. Sådan!

Figur 23.2. Et simpelt ER-diagram

Relationsklasser og relationer

Relationer er associationer mellem entiteter. I princippet mellem 1 - n entitetsklasser.

Figur 23.3. Relationsgrader

Attributter

Attributter er de egenskaber ved entiteter og relationer, som vi vil vide noget om i betydningen bevare data omkring. I en vis forstand kan de sammenlignes med variabler i programmer, idet de også her tillægges værdier. Det er netop værdier som vi her skriver ned i selve databasen.

Figur 23.4. Attributter

Kardinalitet

Kardinaliteterne diskuteres. Deres semantik illustreres på tavle med tabeleksempler.

Figur 23.5. Kardinalitetsangivelser i ER-diagram

Deltagelsestype

Deltagelsestyper og deres semantik. Berør timing i det praktiske administrative arbejde.

Figur 23.6. Diagrammer med deltagelsestyper

Deltagelse og Kardinalitet

Lad os lige vende de mulige kardinaliteter og deltagelsestyper endnu en gang.

Figur 23.7. Diagrammer med deltagelsestyper

Nøglebegreber

Når en entitetsklasse skal indeholde et antal forekomster, fx. flere studerende i klassen studerende, hvordan skal vi så kende den ene fra den anden? Forestil jer den situation at en posefuld bingobrikker skal tælles, ud en at de tages ud af posen. Hvordan gør vi det.

  • Attribut
  • Supernøgle
  • Kandidatnøgle
  • Primærnøgle/Alternativnøgle
  • Fremmednøgle
  • Simpel nøgle/Sammensat nøgle
  • Ægte nøgle/Surrogatnøgle