Kapitel 15. Afrunding, spørgetime

Indholdsfortegnelse
Eksempelløsninger til seneste lektions øvelser
Eksamensrækkefølge
Evaluering
Spørgsmål

Eksempelløsninger til seneste lektions øvelser

Intet. Aflevering af obligatorisk opgave.