Kapitel 6. Programmering i Java. Objektorientering II

Indholdsfortegnelse
Dagens pensum
Eksempelløsninger til seneste lektions øvelser
Deployering aka frigivelse af applikation
UML, OO og Klasser
UMLs hierarkiske opbygning
UML som sprog
Objektdiagram - en passant
Egenskaber
Operationer
OOs fire grundprincipper
Den simplest mulige association
Association med en retning
Aggregering
Komposition
Generalisering/Sepcialisering, Nedarvning
Klasser og metoder
To af de magiske metoder
Sammenligning af objekter
Standardklassen ArrayList
Slå med terninger
Opgaver
Aflevering af opgaver
Øvelse 6.2
Øvelse 6.3

Dagens pensum

[Nor14] Kapitel 2.12.2, 3.6 - 3.11, 4.5 - 4.11