Kapitel 5. Programmering i Java. Objektorientering. Klasser I

Indholdsfortegnelse
Dagens pensum
Eksempelløsninger til seneste lektions øvelser
Objekter - Klasser
Klasser som typer
Live Coding
Endnu et eksempel
Klasser
Et klassediagram
Skriv testprogrammet til en klasse
Skriv CPRNr klassen
Access Modifiers
Opgaver Lektion 5
Aflevering af opgaver
Øvelse 5.0
Øvelse 5.1
Øvelse 5.2

Dagens pensum

[Nor14] Kapitel 3, 4