Kapitel 1. Programmering i Java, Introduktion

Indholdsfortegnelse
Dagens pensum
Hardware og software til dette kursus
Kode, introduktion til programmeringsterminologi
Analyse af et statement
Variabler og deres navne
Folklore om variabelnavne
Et program
Java programmers formalia
Java med Netbeans
Programmering, de første skridt
Program
Programmeringssprog
Kildekode
Fortolket/Oversat
Mere om Variabler. Typer
Typer integreret i program
Opgaver
Aflevering af opgaver
Øvelse 1.0
Øvelse 1.1
Øvelse 1.2
Øvelse 1.3

Dagens pensum

[Nor14] Kapitel 1 - 2